Sede electrónica Concello de Ordes

03:22:28 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de selección laboral de 1 Auxiliar de Biblioteca para a Biblioteca Municipal. PEL-Concellos 2024

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar a solicitude para participar nun proceso de selección de persoal do Concello:

Na páxina web do concello de Ordes (www.ordes.gal) e no Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ordes (https://sede.ordes.gal/scx/gl/informacion/) publicaranse ademais as resolucións coas datas e lugares de celebración das restantes probas selectivas, os seus resultados, a persoa aprobada e demais comunicacións destes procesos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 29 de Febreiro ao 13 de Marzo.

  • Anexo I - Auxiliar de Biblioteca.
  • Copia do DNI ou documento que acredite a nacionalidade.
  • Copia do Título esixido para tomar parte nesta convocatoria.
  • Copia do certificado de aptitude do Celga 2 ou do curso de aptitude equivalente ou ben a validación correspondente.
  • Copia da tarxeta  de demandante de emprego, do informe de períodos de inscrición como desempregado, debidamente actualizados e do informe de vida laboral actualizado.
  • Documentación acreditativa da concorrencia dalgún ou varios dos requisitos específicos.
  • Copias da documentación acreditativa dos méritos.
  • Xustificante de pago de taxas/prezo público de inscrición segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Convocatoria de selección laboral de 1 Auxiliar de Biblioteca para la Biblioteca Municipal. PEL-Concellos 2024.
Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                     Presencial.