Sede electrónica Concello de Ordes

08:30:00 Mércores 19 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Contratación laboral oposición libre de 6 socorristas para piscina municipal descuberta 'O Muíño'

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar a solicitude para participar nun proceso de selección de persoal do Concello:

Na páxina web do concello de Ordes (www.ordes.gal) e no Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ordes (https://sede.ordes.gal/scx/es/informacion/) publicásense ademais as resolucións coas datas e lugares de celebración das restantes  probas selectivas, os seus resultados, a persoa aprobada e demais comunicacións de estes  procesos.

O prazo de presentación de solicitudes será do 21 ao 30 de Maio.

  • Anexo I.
  • Fotocopia do DNI ou documento que o substitúa.
  • Copia compulsada da formación mínima esixida.
  • Copia compulsada inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
  • Copia compulsada do certificado de coñecemento de lingua galega.
  • Certificado médico.
  • Certificado de non ter delitos de natureza sexual.
  • Xustificante de pago de taxas/prezo público de inscrición segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Contratación laboral por oposición libre de 6 socorristas para piscina municipal descuberta “O Muíño”.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canales de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                     Presencial.