Sede electrónica Concello de Ordes

02:48:08 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de selección para a confección dunha lista de funcionario interino administrativo (C1)

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar a solicitude para participar nun proceso de selección de persoal do Concello:

Na páxina web do concello de Ordes (www.ordes.gal) e no Taboleiro de anuncios da sede
electrónica do Concello de Ordes (https://sede.ordes.gal/scx/gl/informacion/) publicaranse
ademais as resolucións coas datas e lugares de celebración das restantes probas selectivas,
os seus resultados, a persoa aprobada e demais comunicacións destes procesos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 14 ao 27 de decembro.

 • Solicitude.
 • Copia do DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da
  miña identidade e nacionalidade.
 • Relación dos méritos que se acrediten, por cada un das epígrafes dos que consta o concurso,
  segundo o especificado no Anexo II.
 • Copias da documentación acreditativa dos méritos alegados.
 • Certificado de Celga 4 ou equivalente, sempre que non fose expedido pola Secretaría Xeral
  de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
 • Xustificante de pago de taxas/prezo público de inscrición segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Convocatoria de proceso selectivo para a confección dunha listaxe de funcionario interino  da Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, Grupo C1.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                     Presencial.