Sede electrónica Concello de Ordes

00:59:56 Xoves 18 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Proceso selectivo para a confección dunha Listaxe de Funcionario Interino da escala Admin. Xeral, subescala Técnica, subgrupo A2

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite, O obxecto desta convocatoria é o proceso selectivo para a confección dunha listaxe de funcionario interino [art. 10.1 a e b do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP)] da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, Grupo A. Subgrupo A2. EXPDTE. 2023/E001/000002.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

Prazo presentación de solicitudes (10 DÍAS HÁBILES): 28/03/2023 - 12/04/2023.

Nome: Proceso selectivo para a confección dunha Listaxe de Funcionario Interino da escala Admin. Xeral, subescala Técnica, subgrupo A2.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de resolución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar as bases da convocatoria.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.