Sede electrónica Concello de Ordes

02:29:18 Martes 18 de maio 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de información urbanística

O procedemento "solicitude de información urbanística" ten por obxecto regular a obtención de información acerca da situación urbanística dun inmoble ou edificio, así como sobre a posibilidade de instalación dunha actividade determinada nun local ou dependencia dun inmoble.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe obter información sobre o réxime urbanístico de aplicación a un terreo concreto, de sector, de polígono ou ámbito de planeamento no que se atope incluído.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de información urbanística.
  • Plano de situación. Plano de situación da cartografía municipal, marcando o contorno da parcela ou vivenda obxecto da información urbanística.
  • Licenza de edificación. Copia da licenza de edificación ou, de ser o caso, xustificante da antigüidade desta, se a información solicitada se refire a actuacións en edificacións, ou a posibles.
  • Dossier fotográfico. Incluír fotografías nos seguintes casos: edificios ou parcelas na zona monumental, edificios ou parcelas suxeitas a protección e parcelas nas que existan edificacións.
  • Xustificante do pagamento de taxas segundo a ordenanza vixente.

Nome: Solicitude de información urbanística.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento:
Inicio por instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Ver ordenanza fiscal nº 24.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.