Sede electrónica Concello de Ordes

12:07:31 Luns 21 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Emprego

01/03/2021

Concesión definitiva axudas PEL-REACTIVA.


Emprego

26/02/2021

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as paraparticipar na bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (4) PEÓNS para a brigada municipal de obras, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000001).


Emprego

26/02/2021

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar na bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (2) OFICIAIS DE PRIMEIRA para a brigada municipal de obras, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000001).


Política Social

25/02/2021

Elevación a definitivo acordo provisional de modificación do Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil "Sorrisos". Publicación texto íntegro modificación.


Emprego

19/02/2021

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as a participar na bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (1) AUXILIAR DE BIBLIOTECA para a biblioteca municipal, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000002).


Secretaría Xeral

19/02/2021

Información pública expediente expropiación forzosa obras "Senda peonil de Rúa a Vilariño (Buscás) e outros"


Emprego

18/02/2021

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as a participar na bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (4) PEÓNS para a brigada municipal de obras, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000001).


Emprego

18/02/2021

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as a participar na bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (2) OFICIAIS DE PRIMEIRA para a brigada municipal de obras, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte.2021/E001/000001).


Emprego

09/02/2021

Concesión provisional axudas PEL Reactiva.


Secretaría Xeral

02/02/2021

Bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (2) OFICIAIS DE PRIMEIRA e (4) PEÓNS para a brigada municipal de obras, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial de integración laboral mediante a contratación de persoal en risco de exclusión para a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021 (Expdte. 2021/E001/000001)