Sede electrónica Concello de Ordes

03:23:26 Martes 18 de maio 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Deportes

14/05/2021

Convocatoria e bases reguladoras para a concesión de bolsas a deportistas individuais do Concello de Ordes no ano 2021.


Secretaría Xeral

11/05/2021

Convocatoria e bases de selección laboral temporal de un técnico medio de arquivos para o Arquivo Municipal.


Intervención

06/05/2021

Trámite información pública expediente de modificación de créditos 1P CE-SC 2021.


Deportes

04/05/2021

Convocatoria e bases que rexerán o concurso para a contratación laboral temporal dun/unha limpador/a para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.


Deportes

03/05/2021

Convocatoria e bases que rexerán o proceso selectivo mediante o sistema de oposición libre para a contratación laboral temporal de socorristas para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.


Tesourería

26/04/2021

Anuncio de exposición ao público da aprobación do padrón fiscal do servizo de abastecemento de auga, saneamento, depuración EDAR e lixo do 1.º trimestre de 2021.


Medio Ambiente

12/04/2021

ANUNCIO de notificación do requirimento de cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas a titulares descoñecidos e a aqueles a quen non foi posible notificar por outras causas non imputables a esta entidade.


Emprego

30/03/2021

RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL de (1) AUXILIAR DE BIBLIOTECA para a biblioteca municipal, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000002).


Emprego

30/03/2021

RESOLUCIÓN APROBACIÓN BOLSA DE EMPREGO para a selección laboral temporal de (1) AUXILIAR DE BIBLIOTECA para a biblioteca municipal, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000002).


Emprego

26/03/2021

ORDE DE CLASIFICACIÓN DEFINITIVA BOLSA DE EMPREGO. Bolsa de emprego para a selección laboral temporal de (1) AUXILIAR DE BIBLIOTECA para a biblioteca municipal, mediante o sistema de concurso-oposición, correspondente ao programa da Deputación Provincial PEL-Concellos Reactiva 2021 (Expdte. 2021/E001/000002).